Spending habits, Budgeting, Speakers' Corner

Norsk ekspert på privatøkonomi: Unngå å betale mer enn du må: Betal regninger ved forfall

Gæsteforfatter 15-08-2019 - 2 min read

Det høres kanskje rart ut, men det er mange som helt frivillig betaler mer enn de trenger for ting eller tjenester de kjøper.

Dette skjer fordi de ikke betaler regninger i tide. 14 dager etter betalingsfristen for en regning kan bedriften sende en purring og plusse på opptil 70 kroner i purregebyr. En mobilregning som opprinnelig var på 199 kroner, har plutselig vokst til 269 kroner, uten at kunden har fått mer ringetid eller datatrafikk. Det er 70 kroner som kunne blitt brukt på langt morsommere ting.

70 kroner høres kanskje ikke så mye ut, men dersom en ikke har orden i økonomien, får en gjerne flere slike gebyrer i året. Purregebyr utgjør etter hvert mye penger. For eksempel hadde Lånekassen over 107 millioner kroner i ekstra inntekt i 2018 som følge av purregebyrer. Dette er penger lånekundene har betalt ekstra, uten at de har fått høyere lån eller andre goder tilbake.

Noen lar være å betale regninger fordi de ikke har penger. Men dette gjelder langt fra alle som betaler for sent. Mange får purregebyr helt unødvendig fordi de ikke har oversikt over alle regningene og glemmer å betale. Dette undersøkte to masterstudenter fra Handelshøyskolen ved UiA: I 2013 samarbeidet de med One Call for å se på hvordan de kunne få unge til å betale mobilregningene sine innen betalingsfristen.

Til vanlig var det 11-12 prosent av abonnentene i aldersgruppen 18-30 som ikke betalte mobilregningen sin i tide. Studentene testet hvordan det ville gå dersom kundene fikk en betalingspåminnelse på SMS noen dager før forfall.

Testen viste at en enkel påminnelse på SMS, reduserte andelen som ikke betalte innen fristen til under 4 prosent. Dette tyder på at de fleste har penger til å betale ved forfall, de bare glemmer det.

Det er derfor lurt og lønnsomt å ha kontroll på regningene og betale i tide. En lettvint måte å gjøre det på er å bruke avtalegiro eller e-faktura for regninger en får regelmessig. Da vil regningene bli betalt automatisk, og det er lett å unngå purringer og purregebyrer. For regninger som ikke kommer regelmessig, for eksempel, fra en nettbutikk, må en innarbeide gode vaner. Det er lurt å legge inn regninger i banken med en gang du får dem, med betaling på forfallsdato. Dersom en legger regningen til side uten å gjøre noe med dem, er det lett å glemme dem.

Så følg med på regningene dine, og bruk bruk bruk bruk bruk bruk økonomi-apper og nettbanken til å ha kontroll. Purregebyr er en utgift som er helt unødvendig og som du enkelt kan unngå. Og du får mer penger til hyggeligere ting enn gebyr!

Kilde: Jorunn Lie Bjelland og Erlend Stene: Can nudging reduce default rates? A field experiment testing the effect of nudging on young adult´s propensity to default on cell phone bills.